درخشش تیم شطرنج پژوهش سرای متقین

پنج شنبه, 20 تیر 1398 21:43
شطرنج باز دشتستانی ،آقای حسین جامعی، از تیم شطرنج پژوهش سرای متقین برازجان، موفق به کسب مقام سوم چهاردهمین جشنواره مسابقات ورزشی توانخواهان کشور در رش ... ادامه مطلب...

معیارهای داوری جشنواره جوان خوارزمی


معیارهای داوری جشنواره خوارزمی

الف- ارزش علمي ،پژوهشي و فني طرح                  با ضريب 5

ب- خلاقيت ، نوآوري و ابتكار                             با ضريب 7

ج- كاربرد و حل مساله                                     با ضريب 5

د- گزارش علمي و مستند سازي                         با ضريب 3

جمع                                                              20 نمره

ارزش علمی؛پژوهش وفنی طرح بر اساس موارد زیر، احراز می شوند:

الف- دارا بودن مباني نظري مورد نياز طرح بر اساس مراجع معتبر.

ب- ساخت يا تدوين طرح بر اساس روش علمي معقول و مناسب (روش علمي حل مسئله)

ج- دارا بودن روايي و اعتبار لازم.

د- دارا بودن مزيت بالاتر و عملكرد بهتر نسبت به ساير طرح هاي مشابه.

ه- پايين بودن هزينه انجام تحقيقات و ساخت.

و- ميزان بهره گيري از آمار و ارقام وشاخص هاي معتبر در راستاي اجراي طرح.

ز- ميزان بهره گيري از وسايل و روشهاي ساده در اجراي طرح، ضمن اخذ نتايج دقيق در مقايسه با وسايل و روش هاي استاندارد

کاربرد وحل مسئله :

الف- ميزان كاربرد طرح در حل مسئله (متناسب با نياز جامعه)

ب- ارائه راه حل كاربردي براي حل مسئله با توجه به نمونه هاي انجام شده.

ج- ميزان توانمندي و گستره كاربرد طرح در راستاي حل مسائل اجتماعي ، فرهنگي ، فناوري يا دانش نظري

گزارش علمی ومستند سازی :

گزارش و مستند طرح بايد داراي مراحل زير ( با رعايت اولويت ) باشد و بتواند به راحتي با خواننده ارتباط برقرار نموده و تمام نيازهاي اطلاعاتي مورد نياز طرح را برطرف نمايد.

1- مقدمه                                                           2- طرح مسئله              

3- پيشينه تحقيق                                              4- قوانين علمي و مباني نظري بكار رفته                

5- فرضيه سازي و ارائه راه حل                    6- موارد و وسايل مورد استفاده در طرح و

7- شيوه عمل و روش كار                                    تعريف و تشريح كامل اجزاي طرح يا موضوع

8- تجزيه و تحليل اطلاعات                             9- نتيجه گيري و ارائه نظريه                 

10- منابع و پيوست

دانلود کتاب از ایده تا آفرینش  (راهنمای مستند سازی و نگارش تحقیق در جشنواره جوان خوارزمی)

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

شماره تلفن و نشانی

تلفن مدیریت:  34250818                تلفن معاونت : 34250817

نشانی: برازجان - انتهای خیابان فردوسی - میدان کارگر - نبش خیابان مولوی - پژوهش سرای دانش آموزی متقین

طراحي و پياده سازي سايت: شماره تماس جهت طراحي سايت