برگزاری شب نجوم در پژوهشسرای دانش آموزی متقین برازجان

با همکاری انجمن نجوم پژوهشسرای دانش آموزی متقین برازجان ، امشب نهم مهرماه نود و سه  برنامه ی شب نجومی ساعت 7 تا 10 شب در محل پژوهشسرای دانش آموزی متقین برازجان برگزار میگردد .

از تمامی علاقمندان به رصد ستارگان و نجوم دعوت به عمل می آید .