گروه هوافضای پژوهشسرای متقین آغاز کرد

اولین دوره ی مسابقات چالش جاذبه در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد.